Test językowy

Aby lepiej korzystać z Porfolio Kompetencji Miękkich, zapraszamy do zrobienia testu językowego. Test można zrobić on-line; oto kilka przykładów stron Internetowych, których można użyć, aby ocenić swój poziom:

Język angielski

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

http://englishenglish.com/englishtest.htm

http://www.lcci.org.uk/placementtests/

Język hiszpański

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm?Idioma=esp

Język niemiecki

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl

Język polski

http://www.profi-lingua.pl/placement/polski/

Język włoski

http://www.acad.it/test-di-italiano-online.html

Język francuski

http://www.languagelevel.com/french/index.htm

http://apprendre.tv5monde.com/en/learn-french/simulation-du-test-de-connaissance-du-francais

 

Poniżej przedstawiono tablicę zaczerpniętą z Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego przygotowanego przez Radę Europy. Tablica służy samoocenie.

 

pol-sprawnosci_jezykowe

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego © Radę Europy