Broszura mobilności

Broszura mobilności

Szczegółowe cele narzędzia

Implementacja broszury mobilności pozwala uczestnikom na przemyślenie kompetencji, które mogą być wzmocnione podczas okresu mobilności, przed wyjazdem i dzięki temu będzie można stworzyć spójny projekt.

Dodatkowo, jest to portfolio/plik zawierający wszystkie praktyczne i użyteczne dokumenty i informacje podczas pobytu za granicą.

Jest to też sposób promocji i wykazywania doświadczeń zdobytych przez przygotowanie do mobilności.

Broszura mobilności jest edukacyjnym narzędziem wsparcia wytworzonym przez ADICE w 2008 roku.

Broszura gromadzi w kilku folderach użyteczne treści przygotowującej do międzynarodowej mobilności i po powrocie. Wszystkie kroki opisane poniżej odpowiadają standardom pedagogicznego schematu mobilności projektu rozwijanego z ADICE. Broszura mobilności została opracowana na bazie paszportu mobilności wcześniej wymienionego.

Broszura mobilności jest podzielona na następujące części:

 • Część 1: Paszport mobilności
  • Arkusz N°1: CV
  • Arkusz N°2: List motywacyjny
  • Arkusz N°3 Testy językowe
  • Arkusz N°4 Mój projekt
  • Arkusz N°5 kraj przyjmujący
  • Arkusz N°6 Europejski Quiz Online
  • Arkusz N°7 Dzień odkryć
  • Arkusz: Walidacja paszportu
 • Część 2: Prawa i obowiązki umowy mobilnościowej
  • Przewodnik ubezpieczonego
  • Obowiązki i prawa uczestników mobilności
 • Część 3: Szkolenie przed wyjazdem
 • Prezentacja szkolenia i narzędzi pedagogicznych
 • Część 4: Ukończenie projektu
 • Arkusz: Kontrakty projektowe
 • Część 5: Powtórzenie/Ocena/Kapitalizacja
 • Powtórzenie
 • Co mogę robić po moim doświadczeniu z mobilnością ? Europass/Youthpass

Rodzaj zakładanej mobilności

The mobility booklet is relevant for any kind of mobility, in any sector, field of activity or training.

Broszura mobilności jest szczególna dla każdego typu mobilności, w każdym sektorze, polu lub aktywności lub szkolenia.

Kim jest użytkownik ?

Głównym użytkownikiem jest uczestnik w mobilnościowym międzynarodowym projekcie nadzorowanym menadżera projektu.

Broszura Mobilności może zostać zaprezentowana każdemu pracownikowi lub do organizacji nadzorującej jako narzędzie refleksji nad projektem i zaangażowaniem uczestnika.

Jak skorzystać?

Broszura Mobilności jest wypełniana przez uczestnika (w formie pisemnej) wraz z postępem przygotowania mobilnego pod kontrolą menadżera projektu.

Ponieważ uczestnik jest właścicielem broszury, może on ustawić ją w dowolny sposób, aby skutecznie promować swój proces mobilności.

Praktyka związana z tym narzędziem

Broszura Mobilności łączy wszystkie użyteczne informacje zebrane przez uczestnika podczas fazy przygotowań.

Jest to interesujące narzędzie promujące doświadczenie zagranicą, stanowiące aneks do podania o pracę lub podczas rozmowy o pracę, która ma zilustrować doświadczenie. Ponadto, wszystkie formularze są gotowe do wykorzystania przez organizacje przyjmujące.

Zdjęcia i przykłady

 

livret-de-mob-1 livret-de-mob-2

Dodatkowe informacje

Broszura mobilności jest wprowadzona na bazie paszportu mobilności

Więcej informacji pod adresem: adice@adice.asso.fr