Przed mobilnością

Międzynarodowa mobilność jest doświadczeniem zawodowym lub wolontariatem skierowanym do określonej grupy docelowej. Opiera się na europejskich lub narodowych programów oraz finansowaniu. Proces mobilności opiera się również na spójnych i istotnych narzędziach pedagogicznych, które pozwalają uczestnikom wydobyć pełen potencjał ze swojego doświadczenia i, po powrocie, zbliżyć się do rynku pracy.

Te narzędzia to między innymi:

• paszport mobilności, pomagający uczestnikom wypełnić w internecie formularze konieczne do stworzenia projektu: list motywacyjny; formularz projektowy; dzień odkryć; kraj i kontekst; quiz europejski, aby przygotować się na szkolenie przed wyjazdem;

• portfolio mobilności: obejmuje ono wydrukowane pliki paszportu oraz dodatkowe informacje o prawach uczestnika i obowiązkach za granicą, ubezpieczeniu, formularze szkoleń itp.