W trakcie mobilności

Podczas mobilności konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z uczestnikami w celu omówienia, czy projekt przebiega prawidłowo. Należy omówić, co już zostało osiągnięte w ramach celów określonych przez projekt, a także sprawdzanie postępów ucznia:

  • Aby pomóc uczestnikowi samodzielnie ocenić jego osiągnięcia, osobiste cele, poziom integracji w lokalnej społeczności i rozwój osobisty
  • Aby uczestnik mógł wzmocnić i zaprezentować swoje umiejętności osobiste: autonomię, adaptację, życie społeczne itp.
  • Aby uczestnik mógł doskonalić lub dodać informacje do swojego projektu zawodowego