Portfolio Kompetencji Miękkich PC IMPRESS

Uzasadnienie

Celem i powodem istnienia tego narzędzia jest potrzeba stworzenia ramy samooceny, planowania ścieżki kariery i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Ma na celu pomóc młodym ludziom biorącym udział w projektach mobilności międzynarodowej w taki sposób, aby możliwy był zapis zdobywanych przez nich umiejętności podczas programu mobilności. Jest to zapis osobistych osiągnięć, które powinny odzwierciedlać prawdziwe zdolności, umiejętności i osiągnięcia.

Cele

 • zapis procesu nauki w kategoriach kompetencji przed, podczas i po doświadczeniu mobilności
 • zyskanie świadomości słabości oraz mocnych stron umiejętności przekrojowych
 • dobre przygotowanie do rozmowy o pracę

Opis realizacji ćwiczenia

Portfolio kompetencji miękkich składa się z opisów umiejętności w każdym obszarze. Uczestnik odpowiada na pytania, które mają wykazać jego kompetencje. Jest zachęcany do podawania konkretnych przykładów sposobu w jaki je nabył, zarówno podczas poprzednich doświadczeń jak i projektu mobilnościowego.

Dokumenty Portfolio kompetencji miękkich są podzielone w następujący sposób:

 • Przed mobilnością: ta część zawiera osiem głównych umiejętności, podzielonych na zestawy umiejętności i sugerowane narzędzia używane w celu identyfikacji danej umiejętności. Następnie, dostępne są pytania/stwierdzenia, które umożliwiają użytkownikom wyrazić i zapisać umiejętności oraz kompetencje, które mają. Jest również możliwość zidentyfikowania luk w umiejętnościach i stworzenie planu poprawy słabych punktów podczas mobilności.
 • Podczas mobilności: uczestnik zapisuje wykonywane czynności podczas stażu lub projektu wolontariatu (tworzenie warsztatów dla dzieci, itp.) i umieszcza kluczowe słowa w celu podkreślenia wartości tych kompetencji. Następnie ocenia, czy dobrze idzie poprawa jego słabych stron. Ocena pochodzi zarówno od uczestnika (autorefleksja) jak i kierownika projektu (ocena).
 • Po mobilności: uczestnik wypełnia kwestionariusz i zapisuje kompetencje zdobyte podczas mobilności. Następnie dokonywane jest porównanie pomiędzy punktem początkowym i tym po mobilności, aby zweryfikować postępy.
 • Słowniczek: słowniczek jest podzielony na cztery kategorie: czasowniki, wartości, rzeczowniki i przymiotniki. Uczestnik może za pomocą słów podkreślić wartość swoich kompetencji.

Wskazówki

Bardzo ważne jest, aby odpowiedzi były udzielane szczerze.

Legenda

 • Materiały: długopis, ołówek, wydrukowane kwestionariusze
 • Miejsce: sala
 • Ludzie: uczestnicy indywidualnie
 • Grupa docelowa: Młodzi ludzie powracający ze średnio lub długoterminowej mobilności
 • Czas: Przynajmniej 20 minut na każdy kwestionariusz