Po mobilności

Tu znajdziesz prezentację narzędzi ewaluacji, które zapewnią wsparcie kierownikom projektów w fazie końcowej projektu. Celem narzędzi jest pomoc w prezentowaniu i wykorzystaniu doświadczenia mobilności.

Narzędzia mają na celu zachęcić uczestników do zastanowienia się nad ścieżką nauki, aby mogli ocenić swoje doświadczenia mobilności i płynnie przejść od etapu ewaluacji swojego doświadczenia mobilności do etapu kapitalizacji oraz aby zachęcić młodych ludzi do przygotowania się do przyszłości, zaprezentowania swojej wiedzy oraz określenie umiejętności, które są poszukiwane na rynku pracy.

Wszystkie narzędzia zostały sklasyfikowane według kategorii, zgodnie z ich określonym celem:

  • Narzędzia oceny
  • Narzędzia kapitalizacji

Przewodnik zawiera niektóre istniejące narzędzia objęte prawami autorskimi; Celem tego przewodnika jest jedynie sklasyfikowanie istniejących narzędzi a nie  promocja ich stosowania. Promować narzędzia można jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody właściciela narzędzia. Partnerstwo PC IMPRESS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich nadużyć spowodowanych wykorzystaniem tych narzędzi.