Certyfikat Youthpass

Youthpass to Europejskie narzędzie poznawcze zaprojektowane dla młodych pracowników.

youthpass

Program został ustanowiony pod nazwą „Youth in Action” i wystartował w lipcu 2007 roku, jako instrument służący do walidacji i uznawania doświadczenia edukacyjnego. W 2013 roku, prawie milion „Youthpass’ów” zostało wystawionych w całej Europie.

Certyfikat Youthpass dostarcza informacji o formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej wiedzy pozyskanej poprzez uczestnictwo w doświadczeniu pracowniczym za granicą.

To sprawia, że młodzi ludzie opisują co zrobili oraz demonstrują czego nauczyli się za granicą w ustandaryzowanej formie.

Youthpass ma trzy główne efekty:

 • Certyfikat, który potwierdza uczestnictwo młodych ludzi biorących udział w cennym doświadczeniu zagranicą.
 • Certyfikat, który opisuje czynności, takie jak zaangażowanie młodej osoby/uczestnika.
 • W Youthpass jest wpisany polityczny kontekst uznawania efektów nieformalnego uczenia się.

Youthpass składa się z trzech różnych części:

 • Potwierdzenie uczestnictwa i ogólny opis zadania
 • Opis zadania młodej osoby, w którym bierze udział
 • Opis efektów uczenia się

Szczegółowe cele narzędzia

Certyfikacja Youthpass opiera się na 8 kluczowych kompetencjach uczenia się przez całe życie:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • kompetencje informatyczne
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna

Najważniejsza jest unikatowa forma, która pozwala komunikować się na poziomie umiejętności, kompetencji i wiedzy zdobytej za granicą, która sprawia, że efekty uczenia się są opisane w sposób bardziej przejrzysty i zrozumiały.

Certyfikat Youthpass jest produktem (czymś konkretnym i namacalnym, który stanowi dowód dodanej wartości mobilności) i procesem ( uczestnik przechodzi przez różne etapy, aby ją stworzyć).

Rodzaj zakładanej mobilności

Certyfikat Youthpass jest szczególnie istotny dla EVS, mobilności młodych pracowników, i stażystów (kursy szkoleniowe).

Certyfikaty mogą być wystawione uczestnikom w projektach finansowanych przez program  “Youth in Action” (2007-2013) i program Erasmus+ (2014-2020)

Kim jest użytkownik?

Youthpass daje korzyści szerokiej grupie młodych ludzi z różnych środowisk oraz grup lub środowisk wykluczonych.

Z drugiej strony, cetyfikaty Youthpass dotyczą wielu interesariuszy, takich jak:

 • Instytucje edukacyjne
 • Lokalne władze
 • Młodzi pracownicy i stażyści
 • Pracodawcy

Czasami młodzi ludzie nie rozumieją wagi tego działania i trudno im stworzyć zapis swoich osiągnięć.

Jak skorzystać?

Rejestracja odbywa się przez internet online za pomocą konta osobowego.

W trzeciej części, młodzi ludzie potrzebują praktycznego opisu ze strony mentora w jaki sposób radzić sobie z narzędziem.

Praktyka związana z tym narzędziem

Youthpass jest nie tylko certyfikatem uczestnictwa – w kontekście międzynarodowej mobilności pozwala również wszystkim uczestnikom :

 • Określić swoje cele edukacyjne na początkowym etapie
 • Przyjrzeć się jak uczestnicy się uczą podczas procesu i dostosować cele edukacyjne
 • Przemyśleć nauczanie indywidualnie i grupowe po zakończeniu zadania
 • Upewnić się, że mają pisemny zapis nie tylko ich uczestnictwa, ale również wyników kształcenia.

Youthpass jest nie tylko formalną akredytacją.

Dostarczenie tego dokumentu jako uzupełnienie aplikacji.

  Zdjęcia i przykłady

 tableau-youthpass

Dodatkowe informacje

Strona Youthpass jest dostępna w 24 językach. Poniżej zamieszczamy odnośnik do wersji polskiej:

https://www.youthpass.eu/pl/