Certyfikat

W ciągu ostatnich lat Komisja Europejska promowała wśród obywateli Unii Europejskiej nowe sposoby uczenia się, nazywane programami mobilnościowymi. Od 2007 do 2013 ponad dwa miliony osób zetknęło się z różnymi kontekstami i kulturami, dzięki czemu zyskali większą pewność siebie i  świadomość swoich praw, stając się częścią szerszego krajobrazu Unii Europejskiej.

Doświadczenie mobilności to najlepszy sposób na rozwój osobisty i zawodowy. Praca zawodowa oraz wolontariat za granicą mają wiele dodatkowych zalet. Z powodu odmiennego kontekstu kulturowego, zmuszają człowieka do przesuwania i pokonywania swoich ograniczeń, co z kolei pozwala pokonywać słabości i rozwijać mocne strony. Ponadto, mobilność za granicą to także doskonała szansa na zastanowienie się nad sobą i przemyślenie swoich perspektyw osobistych i zawodowych, a także planów na przyszłość.

Znajdziesz tu trzy najbardziej znane i rozpoznawalne certyfikaty oceniające umiejętności nabyte podczas doświadczenia mobilności.