Zestaw narzędzi

W tej sekcji znajdziesz:

  • Odnośniki do testów językowych, które umożliwiają ocenę umiejętności językowych uczestników w projekcie mobilności
  • Odnośnik do dostępnych narzędzi do oceny oraz wykorzystania umiejętności nabytych i opracowanych w projekcie mobilności
  • Poradnik oceny i kapitalizacji rozmów z uczestnikami, które odbędą po powrocie z mobilności

Przewodnik zawiera niektóre istniejące narzędzia objęte prawami autorskimi; Celem tego przewodnika jest jedynie sklasyfikowanie istniejących narzędzi, a nie  promocja ich stosowania. Promować narzędzia można jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody właściciela narzędzia. Partnerstwo PC IMPRESS nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich nadużyć spowodowanych wykorzystaniem tych narzędzi.