Zarządzanie projektem – od pomysłu do działania

Kompetencje podlegające ocenie:

 

 • Umiejętność rozpoznania swoich ograniczeń
 • Umiejętność przekuwania pomysłów w działanie
 • Planowanie projektu
 • Umiejętność delegowania
 • Umiejętność analizy mocnych i słabych stron projektu

 

Przekuwanie pomysłów w działanie zostało uznane za najważniejszą umiejętność w zarządzaniu projektami, wśród różnych krajów (23% respondentów). Kompetencja „Planowanie projektu” zdobyła drugi wynik (21, 6% respondentów). Kompetencje „Umiejętność rozpoznania swoich ograniczeń” i „Umiejętność analizy mocnych i słabych stron projektu” uplasowały się na trzecim i czwartym miejscu.

Różnice w poszczególnych krajach

 • FRANCJA i POLSKA: respondenci wyrazili największe uznanie dla przekuwania pomysłów w czyn oraz planowania projektu.
 • WŁOCHY i HOLANDIA:  respondenci uważają, że przekuwanie pomysłów w działanie musi być powiązane z analizą swoich ograniczeń
 • HISZPANIA: respondenci uznali za najważniejszą zdolność przekuwania pomysłów w działanie, ale również cenią sobie świadomość, że pracownicy wiedzą, jak delegować zadania.

Pracodawcy mają bardzo pragmatyczny punkt widzenia; chcą pracownika, który podejmie działania. Podjęcie działań wiąże się z planowaniem lub analizą działania. Ważne jest, aby znać swoje ograniczenia oraz analizować mocne i słabe strony projektu przed podjęciem działań.

 

Pytania do przemyślenia:

 • Czy potrafisz sporządzić harmonogram i nadzorować wykonywanie działań?
 • Czy potrafisz dzielić zadania i czynić ludzi odpowiedzialnym za części projektu?
 • Czy wiesz, kiedy poprosić o pomoc?