Wytrwałość – skupienie się na celach

Kompetencje podlegające ocenie:

  • nieustannie się uczy i jest skupiony na celach
  • trzyma się uzgodnionego planu
  • zadaje pytania oraz kwestionuje istniejące idee i teorie

Nieustannie się uczy i jest skupiony na celach jest najważniejszą umiejętnością w tej kategorii zdaniem większości respondentów (35, 1%) ale dwie pozostałe umiejętności: „trzyma się uzgodnionego planu” oraz „zadaje pytania oraz kwestionuje istniejące idee i teorie” zdobyły prawie takie same wyniki (31, 7% i 33, 2% respondentów).

 Różnice w poszczególnych krajach

  • FRANCJA i POLSKA: podzieliły swoje uznanie pomiędzy: „trzyma się uzgodnionego planu” oraz  „Nieustannie się uczy i jest skupiony na celach”.
  • WŁOCHY: Opcja „zadaje pytania oraz kwestionuje istniejące idee i teorie” zdobyła najwięcej głosów u włoskich respondentów.

Pracodawcy oczekują że pracownicy będą rzetelni i skoncentrowani na celach oraz że będą się stosowali do ustalonego planu i kwestionowali istniejące idee.

Pytania do przemyślenia:

  • Czy nie mam problem z trzymaniem się uzgodnionego planu?
  • Jak długo potrafię być skupiony na jednym celu?
  • Czy nie boję się zadawać pytań gdy czegoś nie wiem?