Wyrażanie się

Kompetencje podlegające ocenie:

  • Komunikowanie się pomimo ograniczonej znajomości języka
  • Radzenie sobie w codziennych sytuacjach za pomocą języka obcego
  • Świadomość miejscowych zwyczajów oraz mowy ciała w sytuacjach zawodowych

Komunikowanie się pomimo ograniczonej znajomości języka (42, 7 % respondentów) zostało najwyżej ocenione przez wszystkie kraje. Zarówno „Radzenie sobie w codziennych sytuacjach za pomocą języka obcego” i „Świadomość miejscowych zwyczajów oraz mowy ciała w sytuacjach zawodowych” zostały ocenione niżej.

Oczekiwania dotyczące sposobu wyrażania myśli w języku obcym są bardzo pragmatyczne. Respondenci nie oczekują, aby pracownicy byli dwujęzyczni i uważają, że świadomość lokalnych zwyczajów oraz mowa ciała są mniej ważne. Oczekują, że pracownicy będą starali się mówić w języku obcym pomimo jego ograniczonej znajomości.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy potrafisz rozmawiać w obcym języku w sytuacjach życia codziennego (sklepy, biura, praca)?
  • Czy potrafisz opisać znaczenie słowa, kiedy masz ograniczony zasób słów w języku obcym?
  • Czy masz świadomość, że język ciała może oznaczać różne rzeczy w różnych krajach?