Właściwości panelu badania

 1.     Charakterystyka respondentów

100 uczestników z 5 krajów.  Liczba respondentów dostarczających dane została podzielona wśród krajów partnerskich projektu następująco:

  • Francja 24 respondentów
  • Hiszpania 18 respondentów
  • Włochy 17 respondentów
  • Polska 22 respondentów
  • Holandia 19 respondentów

    

Badania zostały przeprowadzone w różnych krajach, a część pytań, dotyczących danych osobowych, była opcjonalna, na przykład (ale nie tylko) imiona, nazwiska i adresy e-mail. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych respondentów (jeżeli zdecydowali się udostępnić te informacje), nie umieszczono ich w poniższej analizie potrzeb rynku pracy.

  

55% respondentów to mężczyźni; kobiety stanowią 45% badanych osób. Celem partnerów projektu było znalezienie równowagi pod względem płci respondentów. Patrząc na wynik pod kątem płci, widać, że we wszystkich krajach udało się osiągnąć równowagę płci respondentów. Widoczna jest jedynie nieznaczna przewaga respondentek z Hiszpanii i Francji, i niewielka przewaga respondentów we Włoszech i Holandii.

 

73% respondentów jest między 30 a 49 rokiem życia. Ponieważ poglądy na temat znaczenia kompetencji mogą się znacznie różnić między pokoleniami, partnerzy projektu starali się znaleźć równowagę doboru respondentów z uwzględnieniem wieku. Skupiono się głównie na osobach w wieku 21-59, w którym jest najwięcej osób aktywnych zawodowo. W każdym z krajów udało się osiągnąć ten cel.

 

66% respondentów stanowią dyrektorzy lub kierownicy.  W celu uzyskania różnych punktów widzenia, partnerzy przeprowadzili badanie osób pracujących na różnych stanowiskach w organizacjach. Wyważone połączenie dyrektorów zarządzających, menedżerów i innych stanowisk kierowniczych zostało osiągnięte. Co ważne, nie zebrano zbyt wielu opinii osób pracujących w kadrach. Nie wypacza to jednak wyników badania, ponieważ Dyrektorzy zarządzający i menedżerowie są zwykle świadomi polityki kadrowej w swoich organizacjach.

 

2.       Charakterystyka firm

 

56% respondentów pracuje w małych firmach gdzie zatrudnionych jest nie więcej niż 10 pracowników. Przewiduje się, że to waga poszczególnych kompetencji będzie nieco różnić się w zależności od wielkości organizacji. Wśród większości krajów partnerskich udało się zebrać opinie od firm zróżnicowanych pod względem rozmiarów, z wyjątkiem Włoch, gdzie cała grupa respondentów pochodzi tylko z organizacji 1-10 osobowych. W badaniu słabo reprezentowane są firmy między 50-100 pracowników, co nie jest wypacza wyniku badania, ponieważ firmy 20-50 i 100 > są reprezentowane w sposób zadowalający.

 

18 różnych dziedzin działalności. Każdy z partnerów we własnej sieci starał się dotrzeć do respondentów działających w różnorodnych sektorach. Jednakże, niektóre sektory nie są reprezentowane w dostatecznej ilości np.: „Rolnictwo”, „Księgowość i administracja”, „Bankowość i ubezpieczenia”, „Finanse i wsparcie biznesu”, „Opieka zdrowotna”, „Prawo”, „Literatura i języki”, „Logistyka”, „Media”, „Nauka i technologia (matematyka, ICT, inżynieria), „Nauki społeczne, geografia i planowanie” oraz „Sport”. Ten niedobór pojawia się w prawie wszystkich krajach partnerskich i wydaje się zgodny z typem sektorów, w których mobilność występuje rzadziej. Co za tym idzie, nie ma on wpływu na wartość badania.

 

3.       Zaangażowanie we współpracę międzynarodową

 

49% firm jest zaangażowanych we współpracę międzynarodową.  Fakt zaangażowania firmy lub organizacji we współpracę międzynarodową może mieć wpływ na postrzeganie wartości  międzynarodowego doświadczenia takiego jako staż lub mobilność. Na przykład firmy zajmujące się handlem zagranicznym muszą stawić czoła dużej ilości nawyków kulturowych i pamiętać o nich, prowadząc interesy. Będą one oceniać kategorię taką jak „Świadomość kulturowa i ekspresja” w inny sposób niż organizacja, która nie doświadcza tego typu sytuacji. Każdy z krajów partnerów w prawidłowy sposób wyważył stosunek respondentów zaangażowanych we współpracę międzynarodową do tych, którzy nie są w nią zaangażowani. Można zaobserwować delikatną przewagę firm zaangażowanych we współpracę międzynarodową we Włoszech i niezaangażowanych w Holandii. Nie są one jednak na tyle znaczące, aby mieć wpływ na ogólny wynik badania.

 

50% firm posiada pracowników lub stażystów. Fakt posiadania pracowników, praktykantów i stażystów z innych krajów może mieć wpływ na sposób w jaki organizacja ocenia dane kompetencje. Również tutaj udało się znaleźć równowagę pomiędzy firmami i organizacjami, które zatrudniają pracowników, praktykantów lub stażystów z innych krajów oraz tymi, którzy takich pracowników nie mają. Przewaga firm zatrudniających osoby z innych krajów jest widoczna w Hiszpanii. Z kolei w Polsce jest widoczna przewaga firm, nie posiadająca takich pracowników. Widać zatem, że w niektórych krajach międzynarodowe środowisko pracy jest bardziej powszechne niż w innych.