Tolerancja i elastyczność – łatwość adaptacji i wyważania różnych poglądów

Kompetencje podlegające ocenie:

  • Tolerancyjne zachowanie wobec tych, którzy mają inne poglądy
  • Umiejętność wyważania różnych poglądów, negocjowania i kompromisu
  • Łatwość przystosowania się do różnych sytuacji

Umiejętność wyważania różnych poglądów, negocjowania i kompromisu jest oceniana jako najważniejsza kompetencja (34, 5% respondentów). Niemniej jednak, wyniki są bardzo zbliżone pomiędzy wszystkimi trzema kompetencjami.

 

Różnice w poszczególnych krajach

 

  • FRANCJA: uznała “Łatwość przystosowania się do różnych sytuacji” jako najważniejszą z kompetencji
  • Holandia i POLSKA: przyznały najwyższy wynik dla kompetencji „Tolerancyjne zachowanie wobec tych, którzy mają inne poglądy”
  • HISZPANIA i WŁOCHY: wysoko oceniły „Tolerancyjne zachowanie wobec tych, którzy mają inne poglądy”

 

Ta kompetencja jest powiązana z zachowaniami w pracy i pracą zespołową. Pracownicy muszą komunikować się i współpracować w firmie oraz ze współpracownikami i klientami; umiejętność negocjacji i kompromisu jest wymagana. Te trzy kompetencje są połączone ze sobą: Jeśli ludzie są tolerancyjni wobec siebie, mogą łatwo wyważyć różne poglądy i dostosować się do nowej sytuacji.

 Pytania do przemyślenia:

  • W jaki sposób próbujesz rozwiązywać konflikty?
  • Czy potrafisz zaakceptować inne punktu widzenia?
  • Czy jesteś w stanie dostrzec swoje błędy i przyznać się do winy?