Świadomość i ekspresja kulturalna

Świadomość i ekspresja kulturalna zakłada docenianie znaczenia twórczego wyrażania, pomysłów, doświadczeń i emocji w zakresie mediów (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych itd.).

 

Pojęcia kluczowe:  świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim – zrozumienie różnorodności kulturalnej, gospodarczej, językowej i religijnej

 

Kompetencje podlegające ocenie:

  • zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami dziejącymi się za granicą
  • zrozumienie różnic wielokulturowych oraz społeczno-ekonomicznych i podejmowanie odpowiednich działań
  • Doświadczanie kulturowych i religijnych różnic

 

Zrozumienie różnic wielokulturowych oraz społeczno-ekonomicznych i podejmowanie odpowiednich działań (42, 7%respondentów) zostało ocenione najwyżej przez 4 kraje (Francja, Holandia, Polska i Hiszpania). “Doświadczanie kulturowych i religijnych różnic” osiągnęło znacznie słabszy wynik (26, 2 % respondentów).

 

Różnice w poszczególnych krajach

 

  • WŁOCHY: Opinie zostały podzielone pomiędzy “zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami dziejącymi się za granicą” i „zrozumienie różnic wielokulturowych oraz społeczno-ekonomicznych i podejmowanie odpowiednich działań”.

Respondenci uważają, że pracownicy muszą zrozumieć różnice kulturowe i religijne, bez względu na doświadczenie życia w innym kraju. Tu również oczekuje się profesjonalnego zachowania, pracownicy muszą być tolerancyjni, rozumieć różnice i działać w odpowiedni sposób.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy potrafisz rozpoznać i szanować różnice kulturowe?
  • Czy jesteś ciekawy i otwarty na elementy kulturowe, które są odmienne?
  • Czy masz świadomość tego, że twoi współpracownicy mogą pochodzić z innych środowisk kulturowych?