Świadomość i ekspresja kulturalna

Przed

AUTONOMIA

 • Doświadczyłem różnic kulturowych i religijnych.
 • Jestem zainteresowany miejscowymi zwyczajami kulturowymi/wydarzeniami, które mają miejsce za granicą oraz dziełami sztuki i kulturą.
 • Rozumiem wielokulturowe i społeczno-ekonomiczne różnice.
 • Szanuję dorobek kulturalny innych i jestem tolerancyjny wobec osób, których system wartości jest inny niż mój własny.
 • Dostosowuję się do kontekstu i miejscowej kultury i działam stosownie do okoliczności.
 • Potrafię wyjaśnić kwestie kulturowe dotyczące mojej kultury osobie z innego kraju.
 • Potrafię zrozumieć kulturowe nieporozumienia.
 • Potrafię wyjaśnić kulturowe nieporozumienia.
 • Jestem świadomy swoich uprzedzeń dotyczących innych kultur, ale potrafię je przezwyciężyć.

Podczas

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Doświadczyłem różnic kulturowych i religijnych.
 • Jestem zainteresowany miejscowymi zwyczajami kulturowymi/wydarzeniami, które mają miejsce za granicą oraz dziełami sztuki i kulturą.
 • Rozumiem wielokulturowe i społeczno-ekonomiczne różnice.
 • Szanuję dorobek kulturalny innych i jestem tolerancyjny wobec osób, których system wartości jest inny niż mój własny.
 • Dostosowuję się do kontekstu i miejscowej kultury i działam stosownie do okoliczności.

AUTONOMIA

 • Potrafię wyjaśnić kwestie kulturowe dotyczące mojej kultury osobie z innego kraju.
 • Potrafię zrozumieć kulturowe nieporozumienia.
 • Potrafię wyjaśnić kulturowe nieporozumienia.
 • Jestem świadomy swoich uprzedzeń dotyczących innych kultur, ale potrafię je przezwyciężyć.

Później

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Doświadczyłem różnic kulturowych i religijnych.
 • Jestem zainteresowany miejscowymi zwyczajami kulturowymi/wydarzeniami, które mają miejsce za granicą oraz dziełami sztuki i kulturą.
 • Rozumiem wielokulturowe i społeczno-ekonomiczne różnice.
 • Szanuję dorobek kulturalny innych i jestem tolerancyjny wobec osób, których system wartości jest inny niż mój własny.
 • Dostosowuję się do kontekstu i miejscowej kultury i działam stosownie do okoliczności.
 • Potrafię wyjaśnić kwestie kulturowe dotyczące mojej kultury osobie z innego kraju.

AUTONOMIA

 • Potrafię zrozumieć kulturowe nieporozumienia.
 • Potrafię wyjaśnić kulturowe nieporozumienia.
 • Jestem świadomy swoich uprzedzeń dotyczących innych kultur, ale potrafię je przezwyciężyć.