Rozumienie – słuchanie i podejmowanie odpowiednich działań

Kompetencje podlegające ocenie:

 • rozumienie pism urzędowych
 • słuchanie i podejmowanie odpowiednich działań
 • czytanie i rozumienie pisemnych instrukcji
 • interpretowanie koncepcji i instrukcji w formie pisemnej i ustnej
 • świadomość, kiedy używać różnych rejestrów języka

 

Z wyjątkiem Hiszpanii wszystkie pozostałe kraje oceniły najwyżej słuchanie i podejmowanie odpowiednich działań (26, 2 % respondentów). Umiejętności „czytanie i rozumienie pisemnych instrukcji i „rozumienie pism urzędowych” są odpowiednio na drugim i trzecim miejscu.

 

Różnice w poszczególnych krajach

 • FRANCJA, HOLANDIA, POLSKA: oceniły najwyżej słuchanie i podejmowanie odpowiednich działań
 • WŁOCHY: oceniły najwyżej rozumienie pism urzędowych
 • HISZPANIA: przyznała najwyższy wynik dla „czytania i rozumienia pisemnych instrukcji” i „słuchania i podejmowania odpowiednich działań”

Znaczenie słuchania i podejmowania odpowiednich działań jest bezpośrednio związane z osiągnięciem głównych celów organizacji. Jest ono również powiązane z chęcią zdobycia kompetencji. Jeśli słuchasz i odpowiednio reagujesz, można to również powiązać bezpośrednio z wytrwałością.

  

Pytania do przemyślenia:

 • Czy potrafisz czytać i rozumiesz żargon zawodowy?
 • Czy potrafisz podjąć odpowiednie działania po odprawie?
 • Czy rozumiesz ustne instrukcje i wykonujesz je prawidłowo?