Rozumienie – Instrukcje pracodawcy

Kompetencje podlegające ocenie:

  • rozumienie i wykonanie instrukcji pracodawcy
  • interpretowanie koncepcji oraz instrukcji w formie pisemnej i ustnej
  • rozumienie rodzimych użytkowników języka

 

Poza respondentami z Holandii, wszyscy pozostali uznali rozumienie i wykonanie instrukcji pracodawcy za najważniejszą kompetencję.

 

Różnice w poszczególnych krajach

  • HOLANDIA, WŁOCHY i POLSKA: w podobnym stopniu podzielili swoją najwyższą ocenę pomiędzy „rozumienie i wykonanie instrukcji pracodawcy” i „interpretowanie koncepcji oraz instrukcji w formie pisemnej i ustnej”

Pracodawcy oczekują, że pracownicy będą w stanie zrozumieć i wykonać instrukcje, które zostały podane w języku obcym. Pracodawca chciałby zatrudnić pracowników, którzy mogą zrozumieć zarówno ustne jak i pisemne zadania oraz informacje.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy jesteś w stanie zrozumieć język obcy w wystarczającym stopniu?
  • Czy potrafisz wykonać działania opisane w języku obcym?
  • Czy potrafisz podjąć odpowiednie działania po odprawie w języku obcym?