PRZEWODNIK OCENY I KAPITALIZACJI SPOTKAŃ Z UCZESTNIKAMI PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMÓW MOBILNOŚCI

“Przewodnik ewaluacji i kapitalizacji spotkań z uczestnikami mobilności po ich zakończeniu” jest jednym z pięciu opracowań, testowanych i wypracowanych w ramach partnerstwa: ADICE (Francja), CESIE (Włochy), PROWORK (Holandia), STEP (Hiszpania), Fundacja VCC (Polska).

pol-io4

PRZEWODNIK

Przewodnik ma w zamyśle być innowacyjnym narzędziem dla pracowników działających w programach mobilności i zarządzających młodymi ludźmi z mniejszymi szansami (wykluczonymi), biorącymi udział w mobilnościach za granicą.

Zawiera wytyczne dla kierowników projektów, których należy przestrzegać podczas końcowego etapu ewaluacji, po powrocie młodych ludzi z programów mobilności.

Wytyczne te ułatwiają kierownikom projektów:

  • Wywoływanie refleksji u młodych ludzi na temat ich ścieżki kształcenia,
  • Ocenę doświadczenia mobilności,
  • zmianę spotkania ewaluacyjnego w kapitalizacyjne,
  • zachęcanie młodych ludzi do określenia dalszego działania w przyszłości,
  • zachęcanie młodych ludzi do odkrywania i wydobywania pełnego potencjału swoich umiejętności oraz identyfikacji umiejętności wymaganych na rynku pracy.

Przewodnik jest przeznaczony dla każdej osoby pracującej w programach mobilności. Może to być pracownik młodzieżowy, kierownik projektu, mentor, opiekun pracujący z uczestnikiem w końcowej fazie doświadczenia mobilności, w szczególności w przypadku, gdy uczestnicy wrócą po programie mobilności do domu.

Przewodnik zawiera narzędzia, spotkania, porady, wskazówki, które należy stosować po zakończeniu mobilności.  Począwszy od wcześniejszych doświadczeń organizacji partnerskich w projekcie PC IMPRESS, grupa partnerów projektu podjęła decyzję o stworzeniu modelu pedagogicznego zmierzającego, po pierwsze, do oceny doświadczenia mobilności, a następnie, przyjrzenia się na kompetencjom nabytym podczas mobilności wykorzystywanym na rynku pracy i w życiu codziennym.

“Przewodnik ewaluacji i kapitalizacji spotkań z uczestnikami mobilności po ich zakończeniu” jest jednym z sześciu opracowań, testowanych i wypracowanych w ramach partnerstwa: ADICE (Francja), CESIE (Włochy), PROWORK (Holandia), STEP (Hiszpania), Fundacja VCC (Polska).

Celem PC IMPRESS jest promocja i wydobycie pełnego potencjału z wiedzy zdobytej na ścieżce formalnej i nieformalnej oraz umiejętności miękkich i twardych w przypadku młodych ludzi powracających z międzynarodowych programów mobilnościowych, aby zwiększyć ich szanse na zatrudnienie.

Przewodnik FR

Przewodnik NL

Przewodnik IT

Przewodnik ES 

Przewodnik EN