Profesjonalne zachowanie – szanowanie zasad i wartości organizacji

Kompetencje podlegające ocenie:

 • stosowanie zasad higieny i właściwego stroju
 • wykazywanie się świadomością misji i wartości organizacji
 • okazywanie szacunku ustalonym wspólnym zasadom organizacji, na jej terenie i podczas reprezentowania jej na zewnątrz
 • pokazywanie odpowiedniej etyki pracy
 • radzenie sobie z krytyką
 • stosowanie odpowiedniego języka, aby dostosować się do różnych odbiorców

 

Wykazywanie się świadomością misji i wartości organizacji zostało uznane za najważniejszą umiejętność przez cztery kraje (20, 2% respondentów), z wyjątkiem Francji. Ta kompetencja uzyskała bardzo podobny wynik do „okazywania szacunku ustalonym wspólnym zasadom organizacji ” (19, 7% respondentów). Na kolejnym miejscu uplasowały się kompetencje: „pokazywanie odpowiedniej etyki pracy” (17, 8% respondentów) i „radzenie sobie z krytyką”  (15, 2% respondentów).

 

Różnice w poszczególnych krajach

 • FRANCJA: najwyżej oceniła “okazywanie szacunku ustalonym wspólnym zasadom organizacji”
 • Holandia i POLSKA: wspólnie oceniły wysoko “wykazywanie się świadomością misji i wartości organizacji” i “okazywanie szacunku”
 • WŁOCHY i HISZPANIA: uznały za najważniejsze “wykazywanie się świadomością misji i wartości organizacji”

Pracodawcy w czterech z pięciu krajów (z wyjątkiem Francji) uznają poczucie przynależności do organizacji za najważniejsze. Respondenci oczekują, że ich pracownicy znają wartości i zasady panujące w organizacji i je szanują.

 

Pytania do przemyślenia:

 •  Czy nadążasz z wykonywaniem obowiązków i przestrzegasz terminów?
 • Czy potrafisz w konstruktywny sposób odnieść do wszystkich rodzajów informacji zwrotnej?
 • Czy sumiennie wypełniasz swoje obowiązki, nawet kiedy przełożeni nie nadzorują cię?