Problemy – samodzielne rozwiązywanie

Kompetencje podlegające ocenie:

  • szukanie pomocy u innych w przypadku problemów,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • poszukiwanie nowych rozwiązań, kiedy nie można rozwiązać problemów znanymi metodami,
  • radzenie sobie ze stresem i eliminowanie go u innych.

 

Samodzielne rozwiązywanie problemów to kompetencja oceniana jako najważniejsza umiejętność przez cztery z pięciu krajów (28, 7% respondentów). Warto jednak zauważyć, że kompetencja „Wyszukiwanie nowych rozwiązań, aby pokonać trudności, których nie można rozwiązać za pomocą zwykłej procedury” jest na drugim miejscu z bardzo niedużą stratą (27, 9% respondentów).

Różnice w poszczególnych krajach

 

  • POLSKA i HOLANDIA: oddały najwięcej głosów na to podkryterium.
  • WŁOCHY: uznały, że najważniejsze jest „szukanie pomocy u innych w przypadku problemów”
  • HISZPANIA: uznała za najważniejsze „poszukiwanie nowych rozwiązań, kiedy nie można rozwiązać problemów znanymi metodami”, w sytuacjach kiedy pojawiają się trudności w miejscu pracy.

 Pracodawcy mają oczekiwania dotyczące zarządzaniem trudnościami. Po pierwsze oczekują, że pracownik będzie starał się samodzielnie znaleźć rozwiązanie, a z drugiej strony oczekują przedstawiania innowacyjnych propozycji rozwiązań zaistniałych problemów. Pracodawcy chcą, żeby pracownicy byli w stanie reagować na nieprzewidziane sytuacje z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w swoim środowisku pracy.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Jak się czujesz, kiedy napotykasz na nieoczekiwaną sytuację?
  • Czy łatwo przychodzi ci porozmawianie z kimś, kiedy problem pojawi się?
  • Czy jesteś wystarczająco elastyczny, aby zmienić plan, kiedy pojawi się taka potrzeba?