Praca w zespole – współpraca z innymi osobami

Kompetencje podlegające ocenie:

  • umiejętność współpracy z innymi
  • umiejętność pracy w zespole
  • doświadczenie w pracy międzynarodowej

 

Umiejętność pracy w zespole (37, 8 % respondentów) i umiejętność współpracy z innymi (38,2 % respondentów) zostały ocenione niemal równie wysoko przez ankietowanych. Doświadczenie w pracy międzynarodowej zostało uznane za najmniej istotne przez wszystkie kraje uczestniczące w badaniu.

 

Różnice w poszczególnych krajach

  • FRANCJA i WŁOCHY:  wysoko oceniły umiejętność pracy w zespole
  • Holandia: opinie respondentów podzieliły się pomiędzy “umiejętność pracy w zespole” oraz „współpracy z innymi”
  •  POLSKA i HISZPANIA: oceniły wysoko kompetencję współpracy z innymi

Bardzo wysokie oczekiwania respondentów dotyczą współpracy między pracownikami. Pragną, aby pracownicy potrafili współpracować i wdrażać wspólne działania. Zdolność pracy w zespole jest bezpośrednio połączona z tolerancją i profesjonalnym zachowaniem. Istnieje możliwość harmonijnej współpracy, jeśli ludzie są tolerancyjni wobec innych i przestrzegają zasad panujących w organizacji.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy potrafisz współpracować z innymi nad zadaniami, aby osiągnąć wspólny cel?
  • Czy jesteś w stanie efektywnie pracować i odnosić się z szacunkiem do innych?
  • Czy potrafisz zaakceptować pomysły innych osób, jeżeli różnią się od twoich?