Pisanie – rozumienie i posługiwanie się językiem pisanym

Kompetencje podlegające ocenie:

  • Rozumienie instrukcji pisemnych
  • Korzystanie w odpowiedni sposób z języka pisanego w sytuacji zawodowej
  • Tworzenie sprawozdań lub dokumentów w sposób ustrukturalizowany
  • Tłumaczenie dokumentów z języka obcego na swój język ojczysty

 

Rozumienie instrukcji pisemnych zostało ocenione najwyżej w kategorii „Porozumiewanie się w językach obcych – Pisanie” (31, 1 % respondentów).  Wszystkie kraje cenią wysoko „Rozumienie instrukcji pisemnych”. Zdolność posługiwania się odpowiednim językiem pisanym w sytuacji zawodowej jest również wysoko ceniona we wszystkich krajach (29, 3 % respondentów), i dlatego nie należy tej kompetencji lekceważyć.

 

Różnice w poszczególnych krajach

  • FRANCJA, WŁOCHY, POLSKA: oceniły najwyżej kompetencję „Korzystanie w odpowiedni sposób z języka pisanego w sytuacji zawodowej”
  • HOLANDIA:  najwyżej ceni kompetencję „Rozumienie instrukcji pisemnych”

Podobnie do kategorii komunikacji w języku ojczystym, wysoka ocena kompetencji związanych z organizacją i strukturyzowaniem myśli można bezpośrednio powiązać z codzienną komunikacją. Często używa się komunikacji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail lub  kontaktów z partnerami międzynarodowymi.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy potrafisz napisać zrozumiały tekst?
  • Czy jesteś świadomy różnic kulturowych w tekstach pisanych?
  • Czy znasz właściwe formy używane w korespondencji formalnej w języku obcym?