Pisanie – organizacja i struktura myśli

Kompetencje podlegające ocenie:

  • umiejętność analizowania i podsumowywania myśli
  • umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom, aby tworzyć raporty
  • umiejętność pisania złożonych raportów i interakcji z klientami i współpracownikami

 

„umiejętność analizowania i podsumowywania myśli” (36, 4 % respondentów) i „umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom, aby tworzyć raporty” (36, 8 % respondentów) osiągnęły równie wysokie wyniki.

Różnice w poszczególnych krajach

  • FRANCJA, POLSKA: Respondenci podzielili się swoje najwyższe wyniki pomiędzy  „umiejętnością organizowania i nadawania struktury myślom, aby tworzyć raporty” i „umiejętnością analizowania i podsumowywania myśli”
  • HOLANDIA, HISZPANIA, WŁOCHY: uznały że najistotniejsza jest „umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom, aby tworzyć raporty”

 

Najbardziej ceniona kompetencja, „umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom”, może być bezpośrednio powiązana z komunikacją. Cenioną kompetencję „umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom” można bezpośrednio powiązać z codzienną komunikacją. W dzisiejszych czasach pisemna komunikacja odbywa się głównie poprzez e-mail i dlatego pracodawcy oczekują od swoich pracowników jasnego wyrażania i strukturyzowania swoich myśli.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy możesz podać szczegółowy opis swojego toku myślenia?
  • Czy potrafisz w logiczny sposób opisać raport ewaluacyjny?
  • Czy jesteś w stanie napisać plan oparty na wkładzie innych osób, posługując się językiem zawodowym?