Panowanie nad sobą – odporność w sytuacjach stresujących

Kompetencje podlegające ocenie:

  • motywacja, aby wkładać więcej wysiłku w podejmowane działania
  • odporność w sytuacjach stresujących
  • kontrolowanie emocji i profesjonalna postawa w przypadku różnicy zdań w pracy

„odporność w sytuacjach stresujących” jest uznawana za najważniejszą z umiejętności (34, 5 % wszystkich respondentów) a tuż za nią jest “motywacja, aby wkładać więcej wysiłku w podejmowane działania” (34, 1 % respondentów) i “kontrolowanie emocji” (31, 4 % respondentów).

 

Różnice w poszczególnych krajach

  • POLSKA: oceniła szczególnie wysoko  “kontrolowanie emocji”
  • WŁOCHY:  oceniły “odporność na sytuacje stresujące” jako najważniejsze podkryterium
  • HISZPANIA, FRANCJA i Holandia:  oceniła “motywację, aby wkładać więcej wysiłku w podejmowane działania” jako najważniejszą.

W kwestii panowania nad sobą, pracodawcy mają różne oczekiwania. Oczekują, że pracownicy będą elastyczni w sytuacjach stresowych i zmotywowani w swoich działaniach. Nie powinni ulegać emocjom, gdy sytuacja jest stresująca, ale wiedzieć jak reagować profesjonalnie.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy potrafisz nadawać priorytety swoim działaniom w sytuacjach stresujących?
  • Czy potrafisz zachować się profesjonalnie kiedy w pracy pojawi się konflikt?
  • Czy potrafisz kontrolować swoje emocje?