Portfolio Kompetencji

Portfolio Kompetencji Miękkich jest ogólną ramą służącą do samooceny, planowania kariery i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Portfolio ma pomóc młodym ludziom biorącym udział w międzynarodowych projektach mobilności. Pozwala ono rejestrować rozwój kompetencji nabytych w czasie programu. Zapisy w portfolio będą dotyczyły Twoich osiągnięć i powinny one odzwierciedlać prawdziwy stan posiadanych kompetencji, umiejętności i dokonań.

Doświadczenie mobilności to najlepszy sposób na rozwój osobisty i zawodowy. Tak naprawdę praca zawodowa lub wolontariat za granicą ma wiele dodatkowych zalet, gdyż mając miejsce odmienny kontekście kulturowym zmusza człowieka do przesuwania i pokonywania swoich ograniczeń, co z kolei pozwala pokonywać słabości i rozwijać mocne strony. Wiele młodych osób nigdy nie porządkuje raz zdobytej wiedzy i umiejętności. Absolwenci szkół i uniwersytetów posiadają bardzo dużą ilość informacji, które w żaden sposób nie są zintegrowane z wiedzą i kompetencjami zdobytymi w pracy i w życiu.

Oto cztery główne zalety portfolio:pol-io2

– świadomość posiadanych kompetencji;

– Istotność i zdolność adaptacji;

– zapis zdobytych kompetencji;

– zwiększenie szans sukcesu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Twoje portfolio będzie się składało z opisów Twoich umiejętności w czterech obszarach. Chodzi o to, żeby zacząć myśleć w kategoriach konkretnych przykładów, które można podać chociażby podczas, rozmowy kwalifikacyjnej.

Dzięki portfolio będziesz mógł:

  • ocenić kompetencje, które już posiadasz,
  • wybrać kompetencje, które chcesz zdobyć,
  • zobaczyć jak wspierane i oceniane są twoje nowe kompetencje podczas czynności, które wykonujesz.

Zalety mobilności:

  • Stajesz się bardziej konkurencyjny na rynku pracy.
  • Wyróżniasz się z tłumu, a także potrafisz się lepiej przystosowywać i jesteś bardziej elastyczny w różnych kontekstach zawodowych.
  • Uczysz się poprzez działanie dzięki nieformalnej i pozaformalnej metodologii zwykle stosowanej  w kontekście wolontariatu. Umożliwiają one nabywanie umiejętności przydatnych w przyszłej pracy.
  • Udoskonalasz swoje kompetencje miękkie.
  • Jesteś aktywny i stajesz się członkiem społeczeństwa obywatelskiego.
  • Masz szansę na uzyskanie certyfikatu który jest uznawany w wielu krajach, co sprawia, że stajesz się atrakcyjniejszy na rynku pracy.