Komputer – umiejętność korzystania

Kompetencje podlegające ocenie:

 • Umiejętność korzystania z komputera
 • Umiejętność pisania bezwzrokowego
 • Umiejętność korzystania z programu Excel lub podobnego oprogramowania do tworzenia tabel
 • Umiejętność tworzenia prezentacji w programie PowerPoint lub podobnym oprogramowaniu
 • Umiejętność korzystania z programu Word lub podobnego oprogramowania, aby pisać i zamówić raporty
 • Umiejętność korzystania z programu InDesign lub podobnego oprogramowania do projektowania logo
 • Umiejętność korzystania z programu Photoshop lub podobnego oprogramowania do edycji zdjęć
 • Umiejętność programowania

Kompetencja Umiejętność korzystania z komputera została uznana za najważniejszą. Wszystkie kraje były tu jednomyślne. Na drugim miejscu uplasowały się umiejętności korzystania z programów pakietu Office, na przykład Word i Excel. Umiejętności korzystania z programów takich jak Adobe Photoshop czy InDesign nie są uznawane za aż tak istotne.

 

Różnice w poszczególnych krajach

 • FRANCJA, WŁOCHY, POLSKA, HISZPANIA:  oceniły, że umiejętność korzystania z programu Excel ma większe znaczenie niż z programu Word.
 • HOLANDIA:  była jedynym krajem, którego zdaniem umiejętność korzystania z programu Word była ważniejsza programu Excel.

 

Zgodnie z oczekiwaniami, umiejętność korzystania z komputera jest wysoko ceniona przez wszystkie kraje, ponieważ coraz więcej informacji jest podawana w postaci cyfrowej. Korzystanie z komputera jest praktyczne nieuniknione w codziennej pracy. Rodzaj  oprogramowania, na którym pracownicy mają pracować w dużym stopniu zależy od ich zadań.

 

Pytania do przemyślenia:

 • Czy potrafisz sporządzić tabelę do budżetu za pomocą programu Excel?
 • Czy potrafisz zrobić prezentację na temat związany z pracą z użyciem program PowerPoint?
 • Czy potrafisz napisać raport za pomocą aplikacji Word?