Kompentecje matematyczne – Praktyczne zastosowanie

Kompetencje matematyczne to zdolność do rozwijania i stosowania myślenia matematycznego w celu rozwiązania wielu problemów w sytuacjach codziennych, z naciskiem na proces, aktywność i wiedzę. Podstawowe kompetencje w dziedzinie nauki i technologii odnoszą się do stopnia opanowania, wykorzystania oraz zastosowania wiedzy i metodologii, które objaśniają zasady działania świata przyrody. Obejmują one rozumienie zmian powodowanych przez działalność człowieka i odpowiedzialności poszczególnych osób.

 

Pojęcia kluczowe:  zdolność do rozwoju i zastosowania myślenia matematycznego, aby rozwiązać szereg problemów – zrozumieć matematyczne problemy za pomocą odpowiednich narzędzi.

 

Kompetencje podlegające ocenie:

  • Umiejętność wykonywania prostych obliczeń
  • Umiejętność użycia danych naukowych, aby osiągnąć cel
  • Umiejętność wyodrębniania, używania i porównywania informacji
  • Chęć wykorzystania matematyki zarówno w życiu osobistym i zawodowym
  • Umiejętność tworzenia planu/budżetu dla określonego działania/projektu

 

Umiejętność wykonywania prostych obliczeń została uznana za najważniejszą przez wszystkich respondentów (23, 7 % wszystkich respondentów). Zdolność do wyodrębniania, używania i porównywania informacje również zajęła bardzo wysokie (22, 4% respondentów), drugie miejsce w rankingu.

Różnice w poszczególnych krajach

  • FRANCJA i POLSKA:  uznały za najważniejszą „Umiejętność wyodrębniania, używania i porównywania informacji”
  • Holandia, WŁOCHY i HISZPANIA uznały „Umiejętność wykonywania prostych obliczeń” za najbardziej istotną

Pracodawca oczekuje od pracowników, aby potrafili wykonać praktyczne obliczenia. Również ceniona jest umiejętność wyodrębniania, używania i porównywania informacji zebranych przez innych, takich jak odczytywanie danych statystycznych i tworzenie raportu danych.

 

Pytania do przemyślenia:

  • Czy potrafisz przekształcać dane z list, tabel, prostych wykresów i grafów?
  • Czy jesteś w stanie stworzyć projekt budżetu związany z wykonywanymi czynnościami?
  • Czy potrafisz wyodrębnić dane z arkusza kalkulacyjnego za pomocą modeli, wykresów i grafów?