Internet – Jak wyszukiwać informacje

Kompetencje podlegające ocenie:

  • wiedza jak wyszukiwać informacje w Internecie
  • korzystanie z mediów społecznościowych do komunikacji
  • świadomość netykiety

 

Wiedza jak wyszukiwać informacje w Internecie jest uznawana za najważniejszą umiejętność (42 % respondentów). Respondenci z wszystkich pięciu krajów byli zgodni i umieścili ją na pierwszym miejscu. Pozostałe dwa kryteria, czyli korzystanie z mediów społecznościowych do komunikacji oraz świadomość netykiety otrzymały bardzo zbliżone ilości głosów.