Chęć nauki – nabywanie nowych umiejętności

Kompetencje podlegające ocenie:

  • Ciekawość świata
  • Chęć zdobycia nowych umiejętności
  • Poświęcanie czasu samodzielnej nauce

 Chęć zdobycia nowych umiejętności jest najbardziej ceniona przez większość respondentów (40, 5% respondentów).

 Różnice w poszczególnych krajach

  • FRANCJA, HOLANDIA i POLSKA : jedna z kompetencji uzyskała znaczącą przewagę wśród holenderskich i polskich respondentów i niewielką przewagę wśród francuskich respondentów.
  • WŁOCHY: uznaje „Ciekawość świata” za najważniejszą kompetencję.
  • HISZPANIA: wynik jest bardziej zrównoważony, dzieląc mniej więcej po równo swoje uznanie wśród wszystkich trzech umiejętności.

Respondenci oczekują od pracowników chęci nauki i zdobywania nowej wiedzy. Umiejętności uczenia się są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają każdemu nabywanie nowych  kompetencji podczas całej ścieżki zawodowej. Ten wynik może wskazywać na silne powiązanie z szybko zmieniającym się światem i rozwojem technologii.

 

Pytania do przemyślenia:

 

  • Jak bardzo chcesz nauczyć się nowych rzeczy/umiejętności?
  • Jak znajdujesz rozwiązanie problemów w różnych sytuacjach?
  • Jakich narzędzi lub metod używasz, aby ułatwić sobie proces uczenia się?