Cele PC Impress

Organizacja ADICE w partnerstwie z organizacjami CESIE (Włochy), ProWork (Holandia), STEP (Hiszpania) i Fundacją VCC (Polska) utworzyła partnerstwo strategiczne mające na celu promowanie i wydobycie pełnego potencjału z projektów mobilności międzynarodowej.

W całej Europie projekty międzynarodowej mobilności stwarzają nowe możliwości, które daje edukacja nieformalna i pozaformalna w obszarze zdobywania nowych umiejętności osobistych i zawodowych. Celem projektu PC IMPRESS jest podkreślenie wartości społecznych i zawodowych zdobytych za pośrednictwem międzynarodowych projektów. Projekt PC IMPRESS stara się odpowiedzieć na pytanie: „Co dalej po zakończeniu projektu międzynarodowej mobilności?”, posługując się odpowiednią metodologią i przydatnymi narzędziami.

Celem projektu PC IMPRESS jest głównie promocja wiedzy pozaformalnej i nieformalnej pochodzącej z mobilności, aby zwiększyć szanse uczestników na zatrudnienie. Dotyczy to wszystkich beneficjentów mobilności i towarzyszy im oferta konkretnych narzędzi. Ponadto projekt PC IMPRESS zwraca szczególną uwagę na integrację społeczną. Wiemy, że doświadczenie w rzeczywistości międzynarodowej mobilności może wywoływać uczucie zagubienia u uczestników. Dlatego, tak ważne jest udzielenie wsparcia, które jest szczególnie potrzebne osobom wykluczonym społecznie.

ADICE

Francja

ADICE jest organizacją non-profit, utworzoną w 1999 roku. Głównym celem ADICE jest aktywne wspieranie działań przeciwko dyskryminacji oraz ułatwiających włączenie społeczne osób z mniejszymi szansami: osób poszukujących pracy, migrantów i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich udziału w krajowych, europejskich i międzynarodowych programach szkoleń i mobilności. Nasza praca polega na pomaganiu ludziom przetrwać trudne sytuacje życiowe i aktywnie zaangażować się w uzyskaniu doświadczenia, aby mogli wzbogacić i wzmocnić swoje zawodowe i prywatne dziedziny życia. Celem jest towarzyszenie ludziom podczas definiowania i budowania przyszłego projektu, dawanie im możliwości zdobycia nowych doświadczeń, które ułatwią im dostęp do zatrudnienia i zachęcą do uczestnictwa w demokratycznym procesie podejmowania decyzji.

Przeczytaj więcej +

VCC Foundation

Polska

Fundacja VCC prowadzi działalność badawczą i rozwojową w ramach kształcenia zawodowego, jak również transferu wiedzy i innowacji poprzez wykorzystanie intelektualnych zasobów kapitałowych.

Działalność Fundacji VCC skupia się na teoretycznych i metodologicznych aspektach kształcenia ustawicznego, a także potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemach kształcenia nieformalnego i pozaformalnego.

Przeczytaj więcej +

Pro Work

Holandia

Fundacja Centrum Wiedzy PRO WORK została założona w Holandii jako Wzorcowe Centrum, co  było efektem bezpośredniego doświadczenia oraz działania w kilku krajowych i europejskich projektach. PRO WORK sprzyja rozwojowi kariery osób będących (znacząco) oddalonych od rynku pracy, wykwalifikowanych pracowników i innych osób, którzy potrzebują coachingu, szkoleń i doradztwa w wielu różnych sektorach oraz tematach krajowych i międzynarodowych.

Przeczytaj więcej +

CESIE

Włochy

 CESIE to organizacja pozarządowa, założona w 2001 roku, zainspirowaną pracą i teoriami włoskiego socjologa Danilo Dolciego (1924-1997). CESIE wspiera aktywne uczestnictwo ludzi, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i instytucji poprzez realizację projektów w różnych obszarach tematycznych w celu promowania wzrostu i rozwoju, zawsze ceniąc różnorodność w zakresie etyki i rozwoju człowieka.

Przeczytaj więcej +

STEP

Hiszpania

 STEP jest organizacją doradztwa edukacyjnego wspieranego przez wysoko wykwalifikowany zespół profesjonalistów. Nasza praca skupia się na inicjatywach sugerowanych przez Komisję Europejską: miejscami pracy w Hiszpanii i w Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, edukacji, szkoleń i zatrudnienia osób z grup wykluczonych.

Przeczytaj więcej +