Platforma kapitalizacji doświadczenia mobilności

Witamy na platformie kapitalizacji doświadczenia mobilności PC IMPRESS

Tu znajdziesz informacje i dokumenty potrzebne,aby w pełni wykorzystać umiejętności zdobyte w ramach programów europejskiej mobilności.

Jeśli klikniesz na „Przeczytaj więcej +”, uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji o projekcie i poszczególnych partnerach.

Przeczytaj więcej +

Utwórz swoje
PORTFOLIO KOMPETENCJI

W tej sekcji udostępniamy portfolio kompetencji zdobytych podczas projektu, które pozwala osobom biorącym udział w projekcie mobilności ocenić i wykorzystać swoje umiejętności przed, w trakcie i po zakończeniu projektu mobilności.

Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, musisz posiadać nazwę użytkownika i hasło.

Klikając na „Przeczytaj więcej +”, uzyskasz dostęp do spersonalizowanego obszaru, gdzie będziesz mógł stworzyć własne portfolio kompetencji.

Przeczytaj więcej +

Narzędzia wspomagające programy międzynarodowej mobilności

W tej sekcji uzyskasz dostęp do wszystkich dokumentów utworzonych w ramach danego projektu; możesz je pobrać, zapewniając pełne wsparcie dla uczestników w zakresie kapitalizacji ich umiejętności.

Przeczytaj więcej +

Jak korzystać z platformy?

Do pobrania

W ramach Partnerstwa wypracowano i przetestowano sześć rezultatów pracy intelektualnej:

Jeżeli klikniesz na „Przeczytaj więcej +” uzyskasz możliwość pobrania wszystkich sześciu rezultatów pracy intelektualnej.

Przeczytaj więcej +

Przewodnik oceny i kapitalizacji spotkań

 

Przewodnik zawiera narzędzia, omówienie typów spotkań, porady, wskazówki, które należy stosować po zakończeniu mobilności. Po uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń organizacji partnerskich w projekcie PC IMPRESS, grupa partnerów projektu podjęła decyzję o stworzeniu modelu pedagogicznego zmierzającego, po pierwsze, do oceny doświadczenia mobilności, a następnie, przyjrzeniu się  kompetencjom nabytym podczas mobilności, wykorzystywanym na rynku pracy i w życiu codziennym.

Na kolejnych stronach kierownicy projektów będą mogli znaleźć zbiór narzędzi (zarówno tych już wcześniej istniejących[1] jak i nowych) i wykorzystać je podczas spotkań (przykłady są zaprezentowane w tym dokumencie), zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Przeczytaj więcej +

Jak możesz wykorzystać Portfolio Kompetencji Miękkich?

Portfolio Kompetencji Miękkich jest ogólną ramą służącą do samooceny, planowania kariery i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Portfolio ma pomóc młodym ludziom biorącym udział w międzynarodowych projektach mobilności. Pozwala ono rejestrować rozwój kompetencji nabytych w czasie programu. Zapisy w portfolio będą dotyczyły Twoich osiągnięć i powinny one odzwierciedlać prawdziwy stan posiadanych kompetencji, umiejętności i dokonań.

Przeczytaj więcej +

Jak można znaleźć odpowiednie słowa, aby zaprezentować swoje zdolności i umiejętności?

Często uczestnicy projektów mobilności nie są w stanie powiązać tego, czego się nauczyli podczas mobilności z wiedzą uzyskaną w sposób formalny. Otrzymują dużą ilość informacji, których nie postrzegają jako wiedzę ani umiejętności podzielonych na kategorie osobiste lub zawodowe.

Oto Leksykon pojęć, które mogą być przydatne.

Przeczytaj więcej +

Czego oczekują pracodawcy?

Aby lepiej zrozumieć, jak te umiejętności są rozwijane poza formalnym środowiskiem nauki / podczas międzynarodowej mobilności, Partnerzy Projektu PC Impress przeprowadzili badania wśród 100 pracodawców z 5 krajów (Francja, Hiszpania, Włochy, Polska i Holandia) pomiędzy październikiem 2015 r. i styczniem 2016.

Głównym celem badania było zrozumienie oczekiwań i potrzeb pracodawców w obszarze umiejętności przekrojowych u młodych ludzi, którzy ukończyli programy międzynarodowej mobilności.

 

 

Przeczytaj więcej +

Opinie użytkowników