Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en training

Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en training (ECVET)

61_200_ecvetfrancehoriz-copie

Het Europees systeem voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) is een technisch kader voor de overdracht, erkenning en de persoonlijke vooruitgang in leerresultaten met het oog op het bereiken van een kwalificatie. ECVET werkt hand in hand met het Europees kwalificatiekader (EQF) om meer transparantie te bieden in Europese kwalificaties, voor de bevordering van de mobiliteit van werknemers en leerlingen en om een leven lang leren te vergemakkelijken.

De implementatie van ECVET heeft twee brede doelstellingen:

 • Om de mobiliteit van de Europese burgers te ondersteunen
 • Om een leven lang leren te vergemakkelijken

Om mobiliteiten te ondersteunen, wordt ECVET ingezet voor de erkenning van leerresultaten en om mensen in staat te stellen om voort te bouwen op wat zij in het buitenland hebben geleerd bij een andere onderwijsinstelling of opleidingsinstituut of in verschillende praktijksituaties.

Met andere woorden, dankzij ECVET moet het gemakkelijker worden om de mobiliteit volledig te integreren in leertrajecten van werkenden en leerlingen. Het maakt zichtbaar en erkent wat ze in het buitenland hebben geleerd. Het succes van ECVET is afhankelijk van de ontwikkeling van wederzijds vertrouwen tussen de bevoegde instanties.

De erkenning van leerresultaten en de transparantie van wat leerlingen in het buitenland hebben bereikt zijn cruciale elementen bij de ontwikkeling en verbetering van mobiliteiten in het beroepsonderwijs.

ECVET in geografische mobiliteit is onderverdeeld in een 5 stappen proces:

 • Voorbereiden ECVET
 • Bouwen partnerschap
 • ECVET voorafgaand aan de mobiliteit
 • Tijdens de mobiliteit
 • Na de mobiliteit
 • En een kwaliteitsgarantie (EQAVET)

De “Na de mobiliteit” sessie is gewijd aan:

 • Validatie van de leerresultaten (de verzendende organisatie zal de documentatie van de beoordeelde leerresultaten wegen en vergelijken met de leerresultaten zoals beschreven in de leerovereenkomst en overeengekomen met de gastorganisatie)
 • Erkenning van de leerresultaten (toegekend wanneer de verwachte en beoordeelde leerresultaten voldoende consistent en gedocumenteerd zijn)

Terugkijken op het proces en het resultaat van de individuele mobiliteit (reflecteren op het hele proces, een  eventuele behoefte aan verandering of verbetering identificeren. Feedback schriftelijk verzamelen (bijvoorbeeld door middel van het invullen van een vragenlijst) of mondeling (bijvoorbeeld vergaderingen of telefoongesprekken).

Voor elke stap voorziet ECVET een toolkit met relevante voorbeelden en methoden, deze zijn beschikbaar op de website.

Specifieke doelstellingen van de tool

Het systeem gebruikt een zogenaamde gemeenschappelijke Europese taal om te communiceren over vaardigheden en competenties verworven tijdens een verblijf in een ander land mogelijk.

Kortom, ECVET vertrouwt op een reeks technische componenten die het erkennen van leerresultaten vergemakkelijken, ondanks verschillen van land of onderwijssysteem waarin het leren plaatsvond. Succesvolle ECVET implementatie vereist dat de kwalificaties beschreven worden als leerresultaten. De leerresultaten worden samengebracht in eenheden. Tenslotte worden eenheden verzameld om de basis van de kwalificatie te vormen.

Evaluatie, validering en erkenningsprocessen moeten ook worden overeengekomen tussen alle deelnemers, en moeten rekening houden met de bestaande nationale, regionale, sectorale of institutionele situaties.

Type mobiliteit waar het op is gericht

ECVET is relevant voor “levenslang leren” in het buitenland, met name voor professionele en beroepsopleidingen in een ander land. Vrijwilligerswerk (EVS) en stage in het buitenland (Erasmus + MBO-niveau) passen ook perfect in het ECVET-pakket.

Wie is de gebruiker?

Het ECVET platform is nuttig voor project managers of een professionele medewerker die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van een mobiliteit. Het geeft tips en hulpmiddelen om de competenties en vaardigheden van individuele deelnemers op de best mogelijke manier weer te geven.

Hoe is het in te vullen?

ECVET in geografische mobiliteit biedt hulpmiddelen, voorbeelden en bronnen, evenals een verklarende woordenlijst en een database van goede praktijken. Deze is gericht op de ondersteuning van de dagelijkse taken van de werknemers in het onderwijskundige veld.

Gevestigde praktijken gerelateerd aan deze tool

 • Beschrijving van de praktische/waargenomen uitkomsten
 • Waar het van belang kan zijn voor de deelnemer om de tool te gebruiken / om de tool te laten zien (sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek, arbeidsbureaus, professioneel netwerk …)

Door het bij elkaar brengen van 200 nationale deskundigen in 25 Europese landen, kunnen de activiteiten van deze nationale teams zich richten op marketing en promotie – met inbegrip van de voorbereiding van materialen in de lokale talen.

ECVET publiceerde een complete leidraad voor zaken gerelateerd aan geografische mobiliteiten: De gids richt zich op bevoegde organisaties en relevante partijen die ECVET gebruiken voor de bevordering van de mobiliteit in hun kwalificatiesystemen.

ecvet-screenshot

Overige informatie

Brochure ECVET en geografische mobiliteit: http: //www.ecvet- team.eu/en/system/files/documents/15/ecvet-mobility.pdf

Zie EQF: Optreden als een vertaalslag voor de bestaande nationale kwalificaties, het EQF is gericht op de bevordering van de mobiliteit van werknemers en “een leven lang leren” leerlingen om het erkennen en vergelijken van kwalificaties te vergemakkelijken en de nationale kwalificatieniveaus van verschillende EU landen te koppelen aan een gemeenschappelijk Europees referentiekader.

ECVET Toolkit: Voor meer informatie over het gebruik van leerresultaten voor ECVET en geografische mobiliteiten, zie de ECVET Toolkit.