Youthpass certificaat

Youthpass is een Europese erkenningstool ontworpen voor jonge werknemers.

youthpass

Het werd opgericht in het kader van het “Youth in Action programma” en werd gelanceerd in juli 2007, als instrument voor validatie en erkenning van leerresultaten. In 2013 werden bijna een miljoen Youthpass certificaten uitgegeven in heel Europa.

Het Youthpass certificaat geeft erkenning van formeel, niet-formeel en informeel leren door middel van deelname aan een werkuitwisseling in het buitenland.

Het stelt jonge werknemers in staat om te beschrijven wat ze hebben gedaan en te laten zien wat ze in het buitenland geleerd hebben, in een gestandaardiseerde vorm.

Youthpass heeft 3 hoofduitkomsten:

 • Een certificaat wat de deelname van een jong persoon / een jonge deelnemer aan een buitenlands ervaring bevestigt.
 • Een certificaat wat de activiteit als zodanig en de betrokkenheid van de jongere / deelnemer beschrijft.
 • En de meer vooruitstrevende uitkomst van een Youthpass certificaat is de gekoppelde politieke context bieden bij erkenning van niet-formeel leren.

Youthpass bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

 • Een bevestiging van deelname en een algemene beschrijving van de activiteiten
 • Een beschrijving van de activiteiten waar de jongere aan deelnam
 • De beschrijving van de leerresultaten

Specifieke doelstellingen van de tool

Youthpass certificering is gebaseerd op de 8 kerncompetenties voor levenslang leren, Europees referentiekader

 • Communicatie in de moedertaal
 • Communicatie in vreemde taal
 • Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschap en technologie
 • Digitale competentie
 • Leren te leren
 • Sociale en burgerschapscompetenties
 • Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap
 • Cultureel bewustzijn en expressie

Daar bovenop is het een unieke vorm die help bij het communiceren van vaardigheden, competenties en het opdoen van kennis in het buitenland om zo leerresultaten begrijpelijk te maken en er op te reflecteren.

Het Youthpass certificaat bestaat uit een product (een concreet en tastbaar bewijs dat een mobiliteit een toegevoegde waarde heeft) en een proces (een deelnemer doorloopt verschillende stappen om het te maken).

Type mobiliteit waar het op is gericht

Het Youthpass certificaat is relevant voor EVS, mobiliteiten van jongerenwerkers en (opleidingen).

Certificaten kunnen worden uitgegeven aan deelnemers van projecten gefinancierd in het “Youth in Action” programma (2007-2013) en het Erasmus+ programma (2014-2020).

Wie is de gebruiker?
Een breed scala van jongeren met verschillende achtergronden en kansarme doelgroepen kunnen baat hebben bij een Youthpass certificaat. Bij de implementatie van Youthpass certificaten zijn diverse stakeholders betrokken:

 • Onderwijsinstellingen
 • Lokale autoriteiten
 • Jonge medewerkers en stagiair
 • Werkgevers
 • Soms jonge mensen die de relevantie niet zien en het moeilijk vinden ie te nemen.

Hoe is het in te vullen?

Na de online registratie zal een persoonlijk account worden aangemaakt. De gebruikers kunnen gebruik maken van de praktische omschrijving van de tool.

Gevestigde praktijken gerelateerd aan deze tool

Youthpass is niet alleen een certificaat van deelname, het stelt alle deelnemers aan internationale mobiliteiten in staat en moedigt aan om:

 • Hun leerdoelen te definiëren vanaf het begin van de ervaring
 • Na te gaan hoe ze leren tijdens het proces en hoe leerdoelen (wanneer nodig) bij te stellen
 • Te reflecteren op individueel leren en gezamenlijke evaluatie wanneer de activiteit is afgerond
 • De ervaring schriftelijke vast te leggen, niet alleen de deelname, maar ook de leerresultaten.

Youthpass is geen formele accreditatie – Toon het: LAAT HET ZIEN – Neem het mee als toevoeging naar een sollicitatie!

youthpass-screenshot

Overige informatie

De website en documenten van Youthpass zijn naast het Engels nog beschikbaar in 24 talen.  Zie link voor Nederlandse versie : https://www.youthpass.eu/pl/