PC IMPRESS Vaardigheden portfolio

Logica

De bedoeling en de reden van dit instrument is zelfevaluatie, loopbaanplanning en voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Het is ontworpen voor jongeren die deelnemen aan internationale mobiliteitsprojecten, om vaardigheden verworven tijdens het mobiliteitsprogramma te registreren. Het is een persoonlijk dossier van prestaties die echte vaardigheden, kwaliteiten en prestaties moeten weerspiegelen.

Doelstellingen

 • Om het leerproces van verworven competenties voor, tijdens en na een mobiliteitservaring vast te leggen
 • Bewustwording van zwakke en sterke punten van je transversale vaardigheden.
 • Om goed voorbereid deel te nemen aan een sollicitatiegesprek.

Beschrijving van de geplande uitvoering

Het vaardigheden portfolio geeft beschrijvingen van de capaciteiten in elk van de vaardigheidsgebieden. De jongere geeft een reactie op uitspraken die zijn competenties laten zien. Hij / zij wordt uitgenodigd om concrete voorbeelden vast te leggen van de manier waarop hij / zij deze heeft verworven, zowel tijdens eerdere ervaringen als tijdens het mobiliteitsproject.

De vaardigheden portfolio documenten zijn als volgt verdeeld:

 • Vóór de mobiliteit: Dit deel bevat 8 belangrijke vaardigheden, verdeeld in vaardighedenstest en  instrumenten die worden gebruikt om een bepaalde vaardigheid te identificeren. Dan zijn er vragen/verklaringen die gebruikers in staat stelt om de vaardigheden en competenties die ze hebben, uit te drukken en vast te leggen. Er is ook een mogelijkheid om hiaten in vaardigheden te identificeren en een plan voor het verbeteren van de zwakke gebieden in mobiliteit te realiseren.
 • Tijdens de mobiliteit: de deelnemer zal de werkzaamheden die hij / zij tijdens de stage of het vrijwilligersproject uitvoert beschrijven (zoals het creëren workshops voor kinderen, enz.) en verwoord ze om deze competenties te waarde toe te kennen. Hij / zij beoordeelt de vorderingen in het verbeteren van zijn zwakke gebieden. De beoordeling komt van zowel een deelnemer (zelfreflectie) als van een project manager (beoordelaar)
 • Na de mobiliteit: de deelnemer vult een vragenlijst in, noteert verworven competenties tijdens de mobiliteit. Een vergelijking wordt gemaakt tussen het startpunt en na de mobiliteit om te controleren welke vooruitgang is geboekt.
 • Vaardigheden woordenlijst: de woordenlijst is onderverdeeld in 4 categorieën: actiewerkwoorden, waarden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. De deelnemer kan de woorden gebruiken om de competenties te valoriseren.

Tips

Het is erg belangrijk om eerlijk tegen jezelf te zijn

Legend

 • Materialen:
  • pen of potlood
  • afgedrukte versie van de vragenlijst
 • Plaats: Binnen
 • deelnemer: individuen
 • Doelgroep: jongeren die terugkomen van een middellange mobiliteitservaring
 • Tijd: op zijn minst 20 minutes voor iedere vragenlijst