Na de mobiliteit

Hier kan je een presentatie vinden van de evaluatie tools welke project managers kunnen helpen bij de eindevaluatie. Het doel van de tools is om de mobiliteitservaring onder een positief voetlicht te brengen en er optimaal van te kunnen profiteren.

De tools zijn er op gericht om de deelnemers aan te moedigen om na te denken over hun leerweg, om hun mobiliteitservaring te evalueren, om van de evaluatie naar de waardebepalingsfase te gaan, om jonge mensen te stimuleren en voor te bereiden op hun toekomst, om hun kennis en vaardigheden te leren over te brengen en inzicht te krijgen in de vraag van de arbeidsmarkt.

Alle tools zijn ingedeeld per categorie op basis van hun doel:

  • Evaluatietools
  • Waardebepalingstools

Dit handboek bevat bestaande tools beschermd door copyright; het doel van dit handboek is enkel het categoriseren van deze bestaande tools en niet om het gebruik te promoten, dat kan enkel gebeuren met toestemming van de copyrighthouder van de tool. Het PC IMPRESS partnerschap neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik of misbruik van deze tools.