Toolbox

In dit gedeelte vind je:

  • Links naar taaltoetsen die de taalvaardigheid van deelnemers aan een mobiliteit evalueren
  • Een link naar de beschikbare tools voor het evalueren en op waarde schatten van vaardigheden opgedaan en ontwikkeld tijdens een mobiliteitsproject
  • Een handleiding voor een evaluatie- en waarderingsinterview waar deelnemers aan mee doen nadat zij terugkeren van een mobiliteit

Dit handboek bevat bestaande tools beschermd door copyright; het doel van dit handboek is enkel het categoriseren van deze bestaande tools en niet om het gebruik te promoten, dat kan enkel gebeuren met toestemming van de copyrighthouder van de tool. Het PC IMPRESS partnerschap neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik of misbruik van deze tools.