HANDBOEK VOOR EVALUATIE EN WAARDEBEPALING BIJEENKOMSTEN MET DEELNEMERS NA HUN MOBILITEIT

Het “Handboek voor evaluatie en waardebepalingen bijeenkomsten met deelnemers na hun mobiliteit” is één van de zes resultaten ontwikkeld, getest en afgerond door het partnerschap dat wordt gevormd door: ADICE (Frankrijk), CESIE (Italië), PRO WORK (Nederland), STEP (Spanje), VCC (Polen) .

 

nl-io4
Handboek NL

Dit handboek is een innovatief hulpmiddel voor wie werkt in mobiliteitsprogramma’s en werk met jongeren met minder kansen, die deelnemen aan een mobiliteitservaring in het buitenland.

Het bevat richtlijnen voor projectleiders voor de eindevaluatie, bij de terugkeer van de jongeren uit hun mobiliteit.

Deze richtlijnen  maken het makkelijker voor  projectmanagers om:

– De reflectie te stimuleren van jongeren over hun leertraject;

– Het evalueren van de mobiliteitservaring zelf;

– Het omschakelen van een evaluatiebijeenkomst naar waardebepaling;

– Het stimuleren van jongeren om verdere de stappen in de toekomst vast te stellen;

– Het stimuleren van de jongeren om hun vaardigheden te ontdekken en te valoriseren en vaardigheden te identificeren  die nodig zijn door de arbeidsmarkt.

Dit handboek is bedoeld voor personen die werken aan mobiliteitsprogramma’s. Hij/zij kan een jongerenwerker, project manager, mentor, docent zijn die zich bezig houdt met de laatste fase van een mobiliteit, in het bijzonder wanneer de deelnemers weer naar huis gaan.

Dit handboek bevat hulpmiddelen, vergaderingen, adviezen en tips geschikt voor als de mobiliteit wordt beëindigd.

Uitgaande van de eerdere ervaring van de PC IMPRESS partnerorganisaties, heeft het partnerschap besloten tot de oprichting van een pedagogische aanpak die op de eerste plaats gericht is op het evalueren van de mobiliteitservaring en dan kijken naar de verworven competenties tijdens de mobiliteit die kunnen worden gebruikt in de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven.

Het “Handboek voor evaluatie en waardebepalingen bijeenkomsten met deelnemers na hun mobiliteit” is één van de zes resultaten ontwikkeld, getest en afgerond door het partnerschap dat wordt gevormd door: ADICE (Frankrijk), CESIE (Italië), PRO WORK (Nederland), STEP (Spanje), VCC (Polen).

PC IMPRESS is gericht op het bevorderen en waardebepaling van formele en niet-formele kennis en soft en hard skills van jongeren nadat zij ervaring op hebben gedaan tijdens een mobiliteit als een manier om de inzetbaarheid van deelnemers te versterken.

Handboek FR

Handboek EN

Handboek PL

Handboek IT

Handboek ES