De doelstellingen van PC Impress

In samenwerking met CESIE (Italië), PRO WORK (Nederland), STEP (Spanje),en VCC Foundation (Polen) ontwikkelde ADICE (Frankrijk) een strategisch partnerschap, gericht op het promoten en waarderen van internationale mobiliteitsprojecten.  

Internationale mobiliteitsprojecten worden door heel Europa beschouwd als nieuwe informele onderwijsmogelijkheden voor het opdoen van nieuwe persoonlijke en professionele vaardigheden. Het doel van het PC IMPRESS project is om sociale en professionele vaardigheden, opgedaan tijdens een internationale mobiliteit, onder de aandacht te brengen. PC IMPRESS probeert het vraagstuk “wat gebeurt er na een internationale mobiliteit?” op te lossen door middel van een relevante methodologie en handige hulpmiddelen.

Het PC IMPRESS project gaat voornamelijk over het promoten van formele en informele vaardigheden opgedaan tijdens een mobiliteit, als een manier om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Het richt zich op alle stakeholders van een mobiliteit en biedt daarbij concrete instrumenten aan. Ook besteedt PC IMPRESS in het bijzonder aandacht aan sociale integratie, een internationale mobiliteit kan soms best een cultuurshock zijn, dus de follow up van kansarme mensen na een mobiliteit kan van groot belang zijn. .

ADICE

Frankrijk

ADICE is een non-profit organisatie, opgericht in 1999. ADICE heeft als doel om actief ondersteuning te bieden tegen discriminatie en om sociale inclusie voor kansarme personen: werkzoekenden, migranten en sociaal kansarmen te bevorderen door deelname in nationale, Europese en internationale training en mobiliteitsprogramma’s te ondersteunen. Ons werk bestaat uit het helpen van deze mensen door hen actief te betrekken bij het opdoen van ervaring en het verrijken en ondersteunen in hun privé en carrière pad. Het doel is om een persoon te begeleiden door middel van het opzetten van een toekomstig project, om hen de kans op nieuwe ervaringen te bieden die de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijkt en hun deelname aan het proces van democratische besluitvorming aanmoedigt.

Lees meer +

VCC Foundation

Polen

De VCC Foundation onderzoekt en ontwikkelt activiteiten binnen het beroepsonderwijs en richt zich daarnaast ook op kennisuitwisseling en innovatie door het gebruik van het intellectueel kapitaal.

Lees meer +

Pro Work

Nederland

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema’s zowel nationaal als internationaal. De projecten waar PRO WORK aan deelneemt, variëren van nationaal tot internationaal niveau en verschillen in grote, aantal deelnemende partijen, soorten partners, structuur, samenwerking, onderwerp en doel.

Lees meer +

CESIE

Italië

CESIE is een non-gouvernementele organisatie, opgericht in 2001. Geïnspireerd door het werk en theorieën van de Italiaanse socioloog Danilo Dolci (1924-1997). CESIE draagt bij aan de actieve participatie van mensen, maatschappelijke organisaties en instellingen door de implementatie van projecten op verschillende thematische gebieden en door te werken aan de bevordering van groei en ontwikkeling, waarbij diversiteit en respect van ethiek en menselijke ontwikkelingen voorop staan.

Lees meer +

STEP

Spanje

Step is een opleidingsconsultancy ondersteund door een hoog gekwalificeerd professioneel team. Ons werk is gericht op initiatieven voorgesteld door de Europese Commissie: Stage in Spanje en in de EU in het kader van Erasmus +, onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en kansarme groepen.

Lees meer +