Verwachtingen van werkgevers

In dit gedeelte kan je de resultaten vinden van enquêtes die zijn afgenomen onder 100 werkgevers uit 5 verschillende landen (Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en Nederland). Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen van werkgevers ten aanzien van kerncompetenties.

De werkgevers gaven hun mening over verschillende vaardigheden: bereidheid om te leren, doorzettingsvermogen, omgang met moeilijkheden, tolerantie en flexibiliteit, zelfbeheersing, professioneel gedrag, project management, teamwork, culturele sensitiviteit, communicatie in de moedertaal en communicatie in een vreemde taal.

Door op “lees meer+” te kikken kan je in detail de resultaten van het onderzoek lezen en de uitkomst per categorie en competentie  zien.

Kenmerken

100 deelnemers uit 5 verschillende landen. Het aantal respondenten verantwoordelijk voor het aanleveren van de data was als volgt onderverdeeld onder de verschillende landen:

  • Frankrijk 24 respondenten
  • Spanje 18 respondenten
  • Italië 17 respondenten
  • Polen 22 respondenten
  • Nederland 19 respondenten

Lees meer +

Willen leren

De respondenten verwachten van de medewerkers dat zij een wens hebben om te leren en nieuwe kennis tot zich te nemen. De vaardigheid om in staat te zijn om te leren is erg belangrijk omdat het een individu in staat stelt om nieuwe vaardigheden te verwerven tijdens hun professionele ontwikkeltraject. Dit resultaat is sterk verbonden met de snel veranderende wereld van de technologie.

Lees meer +

Volharding

De werkgevers verwachten dat werknemers zich grondig en geconcentreerd focussen op doelstellingen, om de planning te respecteren en gevestigde ideeen uit te dragen.

Lees meer +

Moeilijkheden

De werkgevers hebben een verwachting over de omgang met problemen. Ten eerste verwachten ze dat de werknemer zelfstandig in staat is om oplossingen te vinden en ten tweede verwachten ze dat ze met innovatieve oplossingen komen. De werkgevers willen werknemers die in staat zijn te reageren op onvoorziene situaties door met innovatieve oplossingen in hun werkomgeving te komen.

Lees meer +

Tolerantie

Deze competentie is gerelateerd aan professioneel gedrag en teamwork. Medewerkers moeten communiceren om samen te werken met collega’s en klanten binnen het bedrijf. Ze moeten weten hoe te onderhandelen en compromissen te sluiten wanneer dat wordt geëist. Deze competenties zijn met elkaar verbonden: als mensen tolerant ten opzichte van elkaar zijn, kunnen ze gemakkelijk verschillende opvattingen in evenwicht zien en zich aanpassen aan nieuwe situaties.

Lees meer +

Zelfbeheersing

Wanneer het gaat om zelfbeheersing hebben werkgevers verschillende verwachtingen. Zij verwachten dat werknemers veerkrachtig zijn in stressvolle situaties en worden gemotiveerd in hun activiteiten. Er wordt verwacht dat medewerkers zich niet laten meeslepen in hun emoties in stressvolle situaties maar dat ze weten hoe professioneel te handelen.

Lees meer +

Professioneel
gedrag

Werkgevers uit vier van de vijf landen (met uitzondering van Frankrijk) vinden het gevoel onderdeel te zijn van een organisatie het meest belangrijk. De respondenten verwachten dat medewerkers de waarden en regels van een organisatie kennen en dat zij deze respecteren.

Lees meer +

Project
management

De werkgevers hebben een zeer pragmatische kijk; ze willen dat de werknemer in actie komt. Om in actie te komen is verbonden met planning en analyse van de actie. Het is belangrijk persoonlijke grenzen te kennen en om sterke en zwakke punten van een project te analyseren alvorens te handelen.

Lees meer +

Teamwork

De verwachtingen van respondenten over de samenwerking tussen medewerkers zijn zeer hoog. Zij willen dat de medewerkers in staat zijn om samen te werken en gemeenschappelijk werkzaamheden uit te voeren. Om te kunnen werken in een team is direct verbonden met tolerantie en professioneel gedrag. Het is mogelijk om samen te werken als mensen zich tolerant ten opzichte van anderen opstellen met respect voor de organisatie.

Lees meer +

Cultureel bewustzijn en
culturele expressie

De respondenten zijn van mening dat medewerkers culturele en religieuze verschillen moeten begrijpen, zowel wanneer ze wel als geen ervaring hebben met het leven in een ander land. Opnieuw wordt professioneel gedrag verwacht en moeten de medewerkers tolerant zijn en verschillen begrijpen en overeenkomstig handelen.

Lees meer +

Communicatie in
de moedertaal

Het belang van op gepaste wijze luisteren en communiceren is direct gekoppeld aan het bereiken van algemene doelstellingen van de organisatie. Er is ook een verbinding met het willen verwerven van competenties. Kunnen luisteren en reageren op gepaste wijze is ook direct gerelateerd aan doorzettingsvermogen.

Lees meer +

Uitdrukken
in de moedertaal

De respondenten verwachten dat de medewerkers communiceren met respect voor anderen en hun argumenten. Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe zich argumenten uiteenzetten op een professionele manier en dat zij in staat zijn om ze op gepaste wijze te uiten richting collega’s en klanten.

Lees meer +

Schrijven in
de moedertaal

De zeer gewaardeerde competentie “Kan gedachten structureren en organiseren” kan direct gelinkt worden aan alledaagse communicatie. Tegenwoordig wordt schriftelijke communicatie meestal gedaan via email en daarom verwachten werkgevers en medewerkers in staat zijn om duidelijk hun gedachte te structureren en op te schrijven.

Lees meer +

Begrijpen
vreemde talen

De werkgevers verwachten dat de medewerkers in staat zijn om instructies te begrijpen en uit te voeren wanneer deze in een vreemde taal worden gegeven. Het is belangrijk voor de werkgever om werknemers aan te nemen die zowel mondeling als schriftelijk taken en informatie kunnen begrijpen.

Lees meer +

Uitdrukken
in vreemde talen

De verwachtingen over hoe gedachten uit te drukken in een vreemde taal is heel pragmatisch. De respondenten verwachten niet dat werknemers tweetalig zijn en vinden dat bewustzijn van lokale gewoonten en lichaamstaal minder belangrijk is. Ze verwachten dat ze proberen om een andere taal te gebruiken, zelfs wanneer hij/zij slechts beperkte kennis heeft van deze taal.

Lees meer +

Schrijven in
vreemde talen

Net als bij de categorie communicatie in de moedertaal, is de meest hoge waardering gegeven aan de competentie die verband houdt met het organiseren en structureren van gedachten. Dit kan direct worden gekoppeld aan de dagelijkse communicatie. Het is gebruikelijk om schriftelijke communicatie via email te gebruiken bij het communiceren met internationale partners.

Lees meer +

Wiskundige
competenties

De werkgever verwacht dat de medewerkers erg praktisch zijn, wat betekent dat ze berekeningen kunnen maken. In staat zijn om informatie van anderen te verzamelen, gebruiken en vergelijken, zoals het aflezen van statistieken en het maken van data rapporten worden ook zeer gewaardeerd door werkgevers.

Lees meer +

Internet

De rol van sociale media wordt steeds belangrijker vandaag de dag, maar de werkgevers vinden het voornamelijk van groot belang dat medewerkers in staat zijn om informatie op te zoeken op het internet. Dit kan worden verklaard door de onwijs grote hoeveelheid informatie die er beschikbaar is online. Het internet geeft ons tegenwoordig onbeperkte toegang tot veel informatie en bedrijven waarderen het vermogen van medewerkers om correct met informatie om te gaan.

Lees meer +

Computer

Zoals verwacht wordt het algemene gebruik van een computer zeer gewaardeerd door werkgevers uit alle landen. Dit komt omdat vandaag de dag meer en meer werk wordt gedigitaliseerd. Het gebruik van een computer is bijna onvermijdelijk op dagelijkse basis. Het type software wat werkgevers verwachten dat werknemers beheersen kan sterk variëren op basis van hun taken.

Lees meer +

Conclusie

De enquête, ingevuld door 100 werkgevers, toont dat de verwachtingen rondom competenties en vaardigheden vrij gelijk zijn onder werkgevers uit de 5 verschillende landen. De vaak terugkerende karakteristieken zijn: motivatie om te leren, richten op doelstellingen, werken in teamverband, organiseren van ideeën, teamgericht zijn, etc.. Het verwachte niveau van de “ideale werknemer” is erg hoog.

Lees meer +