Mobiliteitservaring waarderingsplatform

Welkom op het PC IMPRESS mobiliteitservaring waarderingsplatform.

Hier kun je informatie en documenten vinden voor het op waarde inschatten van vaardigheden opgedaan tijdens de deelname aan een Europees mobiliteitsprogramma.

Wanneer je “Lees meer +” klikt, krijg je toegang tot een presentatie van het project en haar partners.

Lees meer +

Maak jouw Skills Portfolio

Dit gedeelte biedt toegang tot het vaardigheden portfolio wat mensen betrokken bij een mobiliteit in staat stelt om hun vaardigheden te evalueren en op waarde in te schatten voor, tijdens en na hun mobiliteitsproject.

Om toegang te krijgen tot dit gedeelte heb je een gebruikersnaam en passwoord nodig.

Door op “lees meer+” te klikken, zal je toegang krijgen tot een gepersonaliseerd gedeelte om jouw eigen vaardigheden portfolio te maken.

Lees meer +

Tools voor waardebepaling internationale mobiliteit

Dit gedeelte geeft toegang tot de documenten gerelateerd aan een project; het kan worden gedownload, waardoor er volledige ondersteuning geboden kan worden aan alle deelnemers wanneer het gaat om het op waarde schatten van hun vaardigheden.

Lees meer +

Downloads

Er zijn zes intellectuele outputs ontwikkeld, getest en afgerond binnen dit partnerschap.

Klik op “Lees meer +” om toegang te krijgen tot de downloads van alle intellectuele outputs.

Lees meer +

Handboek voor evaluatie en waardebepaling bijeenkomsten met deelnemers na hun mobiliteit

Het “Handboek voor evaluatie en waardebepaling bijeenkomsten met deelnemers na hun mobiliteit” is één van de zes resultaten ontwikkeld, getest en afgerond door het partnerschap dat wordt gevormd door: ADICE (Frankrijk), CESIE (Italië), PRO WORK (Nederland), STEP (Spanje), VCC (Polen).

Dit handboek is een innovatief hulpmiddel voor wie werkt in mobiliteitsprogramma’s en werkt met jongeren met minder kansen, die deelnemen aan een mobiliteitservaring in het buitenland.

Het bevat richtlijnen voor projectleiders voor de eindevaluatie, bij de terugkeer van de jongeren nahun mobiliteit.

Lees meer +

Waarom heb jij een Skills Portfolio nodig?

De bedoeling van de Skills portfolio is om het als framework voor zelfevaluatie, loopbaanplanning en voorbereiding op sollicitatiegesprekken  te laten dienen. Het is ontworpen voor jongeren die deelnemen aan internationale mobiliteitsprojecten, waarin  vaardigheden ontwikkeld worden tijdens het mobiliteitsprogramma en om deze vast te leggen. Het is een weerspiegeling van een persoonlijk portfolio van prestaties.

Lees meer +

Hoe kun je jouw vaardigheden opgedaan tijdens jouw mobiliteit onder woorden brengen?

Deelnemers aan mobiliteitsprojecten denken vaak niet na over wat zij hebben geleerd naast hun officiële kwalificaties. Zij verkrijgen een grote hoeveelheid informatie die niet perse wordt gezien als kennis of vaardigheid in het persoonlijke of professionele domein.

Hier is een vaardigheden woordenboek als hulpmiddel….

Lees meer +

Wat verwacht een werkgever van jou?

Om een beter inzicht te krijgen op hoe de arbeidsmarkt vaardigheden opgedaan buiten formeel onderwijs / tijdens een internationale mobiliteit waardeert, hebben de PC IMPRESS project partners tussen oktober 2015 en januari 2016 een enquête uitgezet onder 100 werkgevers uit 5 landen (Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en Nederland).

 Het doel van het onderzoek was om verwachtingen en behoeften van werkgevers op het gebied van transversale competenties van deelnemers na het afronden van een internationale mobiliteit in kaart te brengen.

Lees meer +

getuigschrift